Brill digitaliseert verhoren uit Prize Papers

Beste allen,

Uitgeverij Brill te Leiden is voornemens de verhoren (interrogations) uit de collectie Prize Papers  van het High Court of Admiralty (HCA32) te digitaliseren, van metadata te voorzien en uit te geven. Dit project past uitstekend in de primaire bronnencollecties die Brill online publiceert. Samen met mijn collega Marti Huetink (uitgever History & Sociology) heb ik vorig jaar het vooronderzoek verricht en onderhandeld met de altijd constructieve collega’s van The National Archives in Kew. In mijn geval waren dat oude bekenden van het Sailing Letters project. Sanne Muurling, voorheen Sailing Letters stagiaire, heeft meegewerkt aan het vele rekenwerk dat nu eenmaal met zo’n ingewikkeld project gepaard gaat. Marti en ik hebben het project gepresenteerd voor een gezelschap van Nederlandse en Engelse historici in Corpus Christi College in Oxford op 12 maart (met hartelijke dank aan de organisatoren Jelle van Lottum en Geert Janssen). Hiertoe hebben we een leaflet laten drukken met als titel Digitizing the Prize Papers. Opening up a rich source of information for historical research, die aan de deelnemers in Oxford is uitgereikt (en is gedeponeerd bij de Koninklijke Bibliotheek). Ik sluit de pdf van dit Engelstalige boekje hierbij in. Het bevat een introductie van Marti, een inleiding over de ervaringen van het Sailing Letters Project van mij en een vertaling van een artikel van mijn hand over de kaping van van het Vlaardingse vissersschip ‘Anna’ in de Vierde Engelse Oorlog, inclusief de volledige teksten van de verhoren van twee bemanningsleden, die de bekende 32 (later 34) voorgedrukte vragen voorgelegd kregen. Ik hoop spoedig een update te kunnen geven van de voortgang van het project.

Perry Moree

Digitizing the Prize Papers

This entry was posted in Lopende projecten. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *