Verslag vergadering Prize Papers consortium, 18 juni 2012

Aanwezig: Els van Eijck van Heslinga (voorzitter), Lex Heerma van Voss (verslag), Roelof Hol, Nicoline van der Sijs, Ruud Straatman.
Afwezig met bericht: Hanno Brand, Marti Huetink, Jelle van Lottum, Perry Moree, Joost Schokkenbroek, Marijke van der Wal, Dick Zwitser.

Ruud Straatman van het Centraal Bureau voor Genealogie stelt zichzelf voor. Het CBG is bereid te helpen met het zoeken naar data en het verzorgen van publiciteit.

Dick Zwitser is een andere nieuwe deelnemer aan het Consortium. Hij is geïnteresseerd in cognossementen. Deze vergadering kon hij nog niet aanwezig zijn.

Roelof Hol gaat begin juli in Kew het materiaal kijken.

Els van Eijck meldt namens Perry Moree dat de firma Brill nu in Kew aan het scannen is. Het project verloopt voorspoedig.

Els van Eijck heeft een presentatie over de Prize Papers gegeven in Oldenburg. Dagmar Freist en een promovendus doen onderzoek naar de brieven over de ontdekking van de wereld via het Atlantisch gebied.

Nicoline van der Sijs bericht dat de transcriptie zeer voorspoedig verloopt. Er hebben zich voldoende vrijwilligers gemeld voor transcriptie: alleen correctoren zijn nog welkom. Het project zal volgens planning in het najaar afgerond kunnen worden.

Lex Heerma van Voss doet verslag van een ronde contact met alle lopende projecten waarin van de Prize Papers gebruik wordt gemaakt. Naar het gebruik kunnen drie soorten onderzoeksprojecten onderscheiden worden die van de Prize Papers gebruik maken:
– projecten die primair geïnteresseerd zijn in de brieven als taaluiting,
– projecten die primair geïnteresseerd zijn in de bemanningen en scheepvaartbewegingen en die vooral gebruik maken van de interrogations, en
– projecten die primair geïnteresseerd zijn in de handel en die vooral gebruik maken van de scheepspapieren.
Uit overwegingen van efficiency kijken de meeste projecten alleen naar de bronnen die voor hen de meeste relevantie lijken te hebben. De projecten die geïnteresseerd zijn in bemanningen, hebben bijvoorbeeld geen tijd om te controleren of de brieven of scheepspapieren iets over de bemanning te melden hebben.

Het nu verzamelde en in de toekomst te verzamelen materiaal zou goed in een samenhangende structuur ondergebracht kunnen worden. Daarbij zou een database van genomen schepen de basis moeten zijn. Een basis daarvoor, maar een onbetrouwbare, is de inventaris van het NA. Brill legt een dergelijke database aan voor de scans van de interrogations. Jelle van Lottum doet dat ook voor die interrogations die hij in zijn onderzoek verwerkt.
Per genomen schip zouden in deze database een aantal basisgegevens uit de interrogations kunnen worden opgenomen, om het schip en de papieren te identificeren (naam schip, thuishaven, haven van vertrek en bestemming, datum en plek waar het schip genomen is, etc.). Aan deze database zouden dan per genomen schip alle scans van interrogations en aangetroffen papieren kunnen worden gehangen.

Het consortium besluit om met deze koers subsidie aan te vragen bij bijvoorbeeld de Maritieme fondsen en Metamorfoze. Aangevraagd zal worden geld voor het bouwen van deze structuur en het scannen van een nieuwe partij brieven. Andere mogelijke fondsen zullen worden overwogen. Roelof Hol en Ruud Straatman brengen in dat voldoen aan de Metamorfoze-normen kostbaar is. Geconstateerd wordt dat er ook al veel scans bestaan, die niet aan die normen voldoen. Besproken zal moeten worden wat van de scheepspapieren al dan niet gescand zal worden binnen deze aanvraag.

Afgesproken wordt:
Lex Heerma van Voss zal bij de Marti Huetink of Perry Moree navragen of Brill bereid is de database van vaarten die gemaakt wordt om de gescande interrogations een plek te geven, in te zetten bij een vervolgaanvraag
Els van Eijck, Lex Heerma van Voss, Roelof Hol en Perry Moree zullen een aanvraag in de grondverf zetten. Zij kijken ook wel instituten en mensen erbij betrokken kunnen worden.

Els van Eijck geeft een overzicht van de activiteiten voor het brede publiek. De Walburg pers wil wel verder met de reeks uitgaven.

Roelof Hol stelt het probleem van de duurzaamheid van de te creëren site aan de orde. Hij meldt dat van de website VOC opvarenden inmiddels drie versies in beheer zijn bij het Nationaal Archief. Lex Heerma van Voss verklaart dat Huygens ING bereid is de site op lange termijn te hosten.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *