Moederbrieven en hostie. Update Sailing Letters Journaal

In de week van de schrikkeldag was de redactie van het Sailing Letters Journaal, bestaande uit Dirk Tang, Erik van der Doe, Peter de Bode en ondergetekende, aanwezig in The National Archives (TNA) in Kew om selecties te maken uitĀ bekende enĀ mindere bekende archiefdozen en om digitaliseringsopdrachten te verstrekken voor het halverwege 2013 te verschijnen slotdeel (deel 5) van deze door de Walburg Pers uitgegeven serie. Naar het zich laat aanzien wordt het een dubbeldik deel, waaraan vele vooraanstaande usual suspects uit de wereld van de (maritieme) historie en neerlandistiek zullen bijdragen. De redactieleden nemen elk een aantal auteurs voor hun rekening en zullen bovendien zelf ook een artikel leveren. De voorbereiding door het personeel van TNA – intussen zijn het goede bekenden, met wie het goed toeven is – was zoals altijd optimaal en de redactie kon rustig werken in een separate zaal. Hoewel niet uitdrukkelijk op zoek naar nog meer nieuw materiaal – met wat nu bekend is kan het dubbeldikke deel al meer dan drie keer gevuld worden – waren er ook tijdens dit bezoek weer spectaculaire vondsten. Buitengewoon interessant was een bundel brieven van Nederlandse moeders aan hun gekaapte en in Engeland geinterneerde zonen. Ontroerende epistels, die de Nederlandse zeelieden uiteraard niet bereikt hebben, want Erik van der Doe trof ze aan in een HCA-doos. Wat in brieven bijgesloten artefacten betreft, mag de door de redactie aangetroffen hostie niet onvermeld blijven. Het lichaam van Christus per post dus. Ik zal de consortiumleden op de hoogte houden van de vorderingen rond dit nieuwste Sailing Letters Journaal. In juli en september staan nieuwe bezoeken aan Kew gepland.

Perry Moree

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *