toekenning subsidie PBCF voor transcriptieproject met behulp van vrijwilligers

Beste allen,
Het PBCF heeft aan het Meertens Instituut 40.000 euro subsidie toegekend om gekaapte brieven te laten ontsluiten en transcriberen door vrijwilligers. Op de opzet van het project en de planning komen we later terug.
Hartelijke groeten,
Nicoline van der Sijs

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *