Verslag 15 maart 2011

De grootste wens op korte termijn is een overzicht van wat alle betrokkenen momenteel aan materiaal uit de Prize Papers hebben en in welk formaat, en op welke wijze het materiaal is ontsloten. Ook een inventarisatie van ieders specifieke wensen (bijvoorbeeld welk type teksten en welke metadata er nodig zijn) kan dan worden meegenomen. Omdat een uitwisseling via e-mail weinig praktisch werd geacht is hiervoor deze blog aangemaakt. Elders op het web is een eenvoudige handleiding voor het gebruik te vinden, dan wel een uitgebreide handleiding.

De volgende bijeenkomst van het Consortium vindt plaats in juni 2011 en zal door het Huygens ING worden georganiseerd. Tegen die tijd kan er al een projectfolder in eLaborate3 zijn aangemaakt waarin wat Prize Papers voorbeelden zijn gezet. Huygens ING en Nationaal Archief zullen voor die tijd afzonderlijk overleggen over de technische aansluiting tussen de database van het Nationaal Archief en de eLaborate-software van Huygens ING. In de juni-bijeenkomst kunnen we dan de volgende stappen bepalen; dan zal ook bekend zijn of de projectaanvraag van Nicoline van der Sijs en het Meertens Instituut is gehonoreerd.

This entry was posted in Verslagen. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *