Nieuwe bloggers

Zojuist hebben de volgende mensen ook schrijfrechten gekregen voor de blog. Hun e-mailadressen kunnen dus (voorzover ze daar nog niet in staan) in de eerstvolgende mailing worden opgenomen:
Frans Blom, Universiteit van Amsterdam, F.R.E.Blom t.a.v. uva.nl
Lex Heerma van Voss, Huygens ING, lex.heermavanvoss2 t.a.v. huygens.knaw.nl
Marc Kemps-Snijders, Meertens Instituut, marc.kemps.snijders t.a.v. meertens.knaw.nl
Joost Schokkenbroek, Scheepvaartmuseum, jschokkenbroek t.a.v. hetscheepvaartmuseum.nl

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>